فرش آموز | فرش و تابلوفرش دستبافت

ادرس آموزشگاه قالیبافی بافت فرش خراسان رضوی

اموزشگاه بافت فرش در مشهد,کارگاه قالیبافی قاسم اباد مشهد,ادرس آموزشگاه قالیبافی بافت فرش خراسان رضوی,

اموزشگاه بافت فرش در مشهد,کارگاه قالیبافی قاسم اباد مشهد,ادرس آموزشگاه قالیبافی بافت فرش خراسان رضوی,

تبليغات بنري
ادرس آموزشگاه قالیبافی بافت فرش و تابلو فرش در مشهد

ادرس آموزشگاه قالیبافی بافت فرش و تابلو فرش در مشهد

با توجه به تقاضای کاربران سایت فرش اموز ادرش یک اموزشگاه و کارگاه قالیبافی معتبر را در مشهد در منطقه قاسم اباد برایتان معرفی میکنیم.

مشهد – قاسم آباد – بلوار انديشه – انديشه 57 –
 چهارراه – دكتر حسابي – بين حسابي 61و59-
جنب آزانس- آموزشگاه فرش كهن

تصوير ثابت

041-34201135 کانال تلگرام