تبليغات بنري
  سوالات کاربران   الهه قاسمی  فرش آموز - با سلام لطفا آدرس کامل از جائی که تابلو فرش در اصفهان آموزش میدهند میخواستم . آشنائیم در این حد هست که مادرم قالی میبافتند و من هم در کارهای جزئی قالی بافی کمکش میکردم.لطفا آدرس را به ایمیلم یا شماره تلفنم بدهید. باتشکر   elahevasei@gmai.com      
آدرس آموزشگاه قالیبافی و فرش بافی در اصفهان میخواستم

 

سوالات کاربران

 

الهه قاسمی 

فرش آموز - با سلام لطفا آدرس کامل از جائی که تابلو فرش در اصفهان آموزش میدهند میخواستم .

آشنائیم در این حد هست که مادرم قالی میبافتند و من هم در کارهای جزئی قالی بافی کمکش میکردم.لطفا آدرس را به ایمیلم یا شماره تلفنم بدهید.

باتشکر

 

elahevasei@gmai.com

 

 

 

تصوير ثابت