تبليغات بنري
قیمت روز فرش دستبافت هریس آذربایجان - سال 1398 آخرین قیمت هایی که برای فرش دستبافت هریس اذربایجان شرقی در سنه 98 ثبت شده است را نگریستن میکنید       قیمت روز یک جفت فرش دستباف هریس آذربایجانابعاد ۲ متر در ۳ متررنگ زمینه قرمز و سفید انگشت بافت قیمت روز  ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان         قیمت فرش دستباف هریسابعاد  ۱.۵‌ متر در٢ متررنگ زمینه قرمز و سفید انگشت بافترنگ زمینه قرمز و سفیدقیمت ۱.۹۰۰/۰۰۰ تومان       قیمت روز فرش کناره دستباف…
قیمت روز فرش دستبافت هریس آذربایجان - سال 1398

قیمت روز فرش دستبافت هریس آذربایجان - سال 1398

 

آخرین قیمت هایی که برای فرش دستبافت هریس اذربایجان شرقی در سنه 98 ثبت شده است را نگریستن میکنید

 

 


 

قیمت روز یک جفت فرش دستباف هریس آذربایجان

ابعاد ۲ متر در ۳ متر

رنگ زمینه قرمز و سفید

انگشت بافت
 
قیمت روز  ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

قیمت روز فرش دستبافت هریس آذربایجان - سال 1398

 


 

 

قیمت فرش دستباف هریس

ابعاد  ۱.۵‌ متر در٢ متر

رنگ زمینه قرمز و سفید

انگشت بافت

رنگ زمینه قرمز و سفید

قیمت ۱.۹۰۰/۰۰۰ تومان

 

قیمت فرش دستباف هریس - ابعاد  ۱.۵‌ متر در٢ متر - رنگ زمینه قرمز و سفید  -  انگشتن بافت - 1.900/000 تومان

 


 

قیمت روز فرش کناره دستباف هریس

ابعاد  ۱.۱۰‌ متر در ۳ متر

رنگ زمینه قرمز و سفید

انگشت بافت

قیمت روز ۵.۷۰۰/۰۰۰ تومان

 

قیمت فرش کناره دستباف هریس - ابعاد  1.10‌ متر در 3 متر - رنگ زمینه قرمز و سفید  -  انگشتن بافت - 5.700/000 تومان

 


 

قیمت فرش کناره دستباف هریس - بافته شده بخشایش

ابعاد  ۲‌ متر در ۳ متر

رنگ زمینه قرمز و سفید

انگشت بافت

قیمت ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان 

 

 قیمت روز فرش دستبافت هریس آذربایجان - سال 1398

 

 

 

 

 

خرید نخ و نقشه تابلو فرش تبریز - لوازم بافت فرش

 

 

 

 

تصوير ثابت