تبليغات بنري
 روشهای رفع بالا زدگی تابلوفرش بالازدگی تابلو فرش از جمله مشکلات حین بافت در بافت فرش و تابلو فرش محسوب میشود . بافنندگان مبتدی خیلی با این مشکل روبرو هستند که اگر رفع نشود هزینه زیادی برای رفع آن باید بافننده بعد از اتمام تابلوفرش پرداخت کنند . علاوه بر هزینه اضافی باعث عیب دار شدن تابلو فرش و کاهش قیمت و ارزش فرش و تابلو فرش خواهد شد .   به چند دليل فرش در هنگام بافت بالا مي زند :   چرا این مشکل به جود می آید ؟ چگونه مشکل بالازدگی فرش و تابلو فرش دستبافت رفع میشود ؟ به دليل چله…
روشهای رفع بالا زدگی تابلوفرش

 روشهای رفع بالا زدگی تابلوفرشبالازدگی تابلو فرش از جمله مشکلات حین بافت در بافت فرش و تابلو فرش محسوب میشود . بافنندگان مبتدی خیلی با این مشکل روبرو هستند که اگر رفع نشود هزینه زیادی برای رفع آن باید بافننده بعد از اتمام تابلوفرش پرداخت کنند . علاوه بر هزینه اضافی باعث عیب دار شدن تابلو فرش و کاهش قیمت و ارزش فرش و تابلو فرش خواهد شد .

 

به چند دليل فرش در هنگام بافت بالا مي زند :

 

چرا این مشکل به جود می آید ؟ چگونه مشکل بالازدگی فرش و تابلو فرش دستبافت رفع میشود ؟


به دليل چله کشي شل ،که براي اين مشکل مي توانيد از پيچهاي سردار استفاده کنيد و کارتان را سفت کنيد .
 
به خاطر کم کوبيدن ، که براي فهميدن اين مساله مي توانيد در پشت فرش علامت گذاشته و0ا رج ببافيد ،اگر 5/1 سانت بود (در رجشمار 46)يعني اندازه کوبيدن شما خوب است و اگر بالا زده بود يعني علت بالا زدگي فرش شما کم کوبيدن است .

به خاطر تراکم زياد چله ها مي باشد که بايد سعي کنيد چله ها را مرتب کنيدکه معمولاً بعد از شرو ع بافت اين کار خيلي سخت است و بهتر است همان ابتدا بعد از چله کشي ، چله ها را مرتب کنيد  تا بعداً دچار مشکل نشويد .

 **به خاطر اينکه عرض فرش از آنچه که بايد باشد کمتر چله کشي شود که اگر بافت انجام شده باشد هيچ راهي براي درست کردن آن نيست و

 در آخر به خاطر سفت زدن پود نازک فرش بالا ميزند ، که بايد تمرين کنيد تا پود نازک را شل تر بزنيد تا مشکلتان بر طرف شود .

 

نخ و نقشه اماده بافت فرش و تابلوفرش

 

نقش آرا فرش تبریز

 

تصوير ثابت