فرش آموز | فرش و تابلوفرش دستبافت

کارگاه فرش و تابلو فرش دستبافت

کارگاه قالیبافی,قالیبافی,کارگاه متمرکز فرش دستبافت,کارگاه فرش و تابلو فرش دستبافت,فرش آموز,www.farshamoz.ir,

آشنایی با کارگاههای متمرکز و غیر متمرکز فرش و قالیبافیکارگاههای غیر متمرکز قالی بافی:مجموعه ای است متشکل از بافندگان خانگی که تحت مدیریت واحد ، به بافت اشتغال دارند.مشخصات کارگاههای غیر متمرکز:کارگاههای غیر متمرکز بافندگی به کارگاههایی اطلاق می شود که شرایط زیر را داشته باشند:۱- محل فعالیت، محل مسکونی بافنده باشد.۲- محل استقرار دار، محدوده مشخص و دارای شرایط بهداشتی مناسبی باشد.۳- دارای ابزار بافندگی و دار قالی بناسبی باشد.بافنده:شخی است که با تشخیص مدیریت کارگاه دارای مهارت لازم در بافت فرش باشد.مدیر…

تبليغات بنري
آشنایی با کارگاههای متمرکز و غیر متمرکز فرش و قالیبافی
آشنایی با کارگاههای متمرکز و غیر متمرکز فرش و قالیبافی

مدیر کارگاه غیر متمرکز شخصی است حقیقی یا حقوقی که با در اختیار گذاشتن مواد اولیه و طرح و نقشه طبق قرارداد کتبی از خدمات بافندگان خانگی برای تولید فرش استفاده می نماید.

ادامه مطلب

تصوير ثابت

تلگرام 041-34201135 کانال تلگرام