فرش آموز | فرش و تابلوفرش دستبافت

نخ و نقشه فرش زیرپایی تبریز

نخ و نقشه,نخ و نقشه تابلوفرش,نخ و نقشه تبریز,قیمت نخ و نقشه تبریز,نخ و نقشه فرش زیرپایی,نخ و نقشه فرش زیرپایی تبریز,قیمت نخ و نقشه فرش زیرپایی,دار چله کشی فرش زیرپایی,قیمت دار چله کشی فرش زیرپایی تبریز,نقشه فرش زیرپایی,قیمت نخ و نقشه فرش زیرپایی درجه یک,دار چله کشی شده اماده فرش زیرپایی,

فرش آموز - در این بخش برای مطابان فرش اموزش , قیمت نخ و نقشه و لوازم آماده بافت تابلوفرش و دار چله  کشی شده اماده با چله پنبه و ابریشم فرش زیرپایی با رجشمار 50 و ابعاد 600 گره و 824 رج را مشاهده میکنید .           لوازم آماده بافت فرش زیرپایی گل دار  -کد J - 35   تعداد گره در عرض : 600تعداد رج در طول : 824تعداد رنگ : 41تعداد ابریشم : 5  قیمت نخ و نقشه آماده :  1.350.000  تومانقيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  2.050.000 تومانقيمت نخ و نقشه…

تبليغات بنري
قیمت نخ و نقشه و لوازم آماده بافت و دار چله فرش زیرپایی

فرش آموز - در این بخش برای مطابان فرش اموزش , قیمت نخ و نقشه و لوازم آماده بافت تابلوفرش و دار چله  کشی شده اماده با چله پنبه و ابریشم فرش زیرپایی با رجشمار 50 و ابعاد 600 گره و 824 رج را مشاهده میکنید

ادامه مطلب

تصوير ثابت

041-34201135 کانال تلگرام