فرش آموز | فرش و تابلوفرش دستبافت

مشتریان خارجی فرش ایران

فرش دستبافت,مشتریان خارجی فرش ایران,صادرات فرش دستبافت,

فرش دستبافت,مشتریان خارجی فرش ایران,صادرات فرش دستبافت,

تبليغات بنري
مشتریان خارجی فرش دستبافت ایران چه طرحهایی را دوست دارند؟
مشتریان خارجی فرش دستبافت ایران چه طرحهایی را دوست دارند؟
آشنا نبودن بافندگان فرش با طرح‌های مورد پذیرش بازارهای بین‌المللی، موضوع بیمه بافندگان و صادرات واسطه‌ای را از چالش‌های این صنعت در استان عنوان کرد.

تصوير ثابت

041-34201135 کانال تلگرام