فرش آموز | فرش و تابلوفرش دستبافت

قيمت نخ و نقشه با چله پنبه منظره

نخ و نقشه فرش و تابلو فرش,نخ و نقشه,نخ و نقشه تابلوفرش,نخ و نقشه تبریز,قیمت نخ و نقشه تبریز,نخ و نقشه تابلوفرش کامپیوتری,قیمت نخ و نقشه منظره,قیمت دارقالی چله کشی شده اماده پنبه منظره,قیمت دارقالی چله کشی شده اماده ابریشم منظره,قيمت نخ و نقشه با چله پنبه منظره,قيمت نخ و نقشه چله ابريشم منظره,لوازم آماده بافت تابلوفرش منظره,

قیمت نخ و نقشه و دار چله کشی آماده بافت کوچه باغ روستا - کد  ۱۰۳۰ فرش آموز - در این بخش برای مطابان فرش اموزش , قیمت نخ و نقشه و لوازم آماده بافت تابلوفرش و دار چله  کشی شده اماده با چله پنبه و ابریشم تابلوفرش منظره کوچه باغ روستاتعداد گره در عرض : ۶۷۰  , تعداد رج در طول : ۳۱۰ , تعداد رنگ : ۷۷ , تعداد ابریشم :  ۶ را مشاهده میکنید .     لوازم آماده بافت منظره کوچه باغ روستا - کد F۱۰۳۰  *تعداد گره در عرض : ۶۷۰تعداد رج در طول : ۳۱۰تعداد رنگ : ۷۷تعداد ابریشم : …

تبليغات بنري
قیمت نخ و نقشه و دار چله کشی آماده بافت کوچه باغ روستا - کد  1030

قیمت نخ و نقشه و دار چله کشی آماده بافت کوچه باغ روستا - کد  ۱۰۳۰

فرش آموز - در این بخش برای مطابان فرش اموزش , قیمت نخ و نقشه و لوازم آماده بافت تابلوفرش و دار چله  کشی شده اماده با چله پنبه و ابریشم تابلوفرش منظره کوچه باغ روستاتعداد گره در عرض : ۶۷۰  , تعداد رج در طول : ۳۱۰ , تعداد رنگ : ۷۷ , تعداد ابریشم :  ۶ را مشاهده میکنید .

دانلود آهنگ جدید

تصوير ثابت

041-34201135 کانال تلگرام