فرش آموز | فرش و تابلوفرش دستبافت

قالیبافی

کارگاه قالیبافی,قالیبافی,کارگاه متمرکز فرش دستبافت,کارگاه فرش و تابلو فرش دستبافت,فرش آموز,www.farshamoz.ir,

کارگاه قالیبافی,قالیبافی,کارگاه متمرکز فرش دستبافت,کارگاه فرش و تابلو فرش دستبافت,فرش آموز,www.farshamoz.ir,

تبليغات بنري
آشنایی با کارگاههای متمرکز و غیر متمرکز فرش و قالیبافی
آشنایی با کارگاههای متمرکز و غیر متمرکز فرش و قالیبافی

مدیر کارگاه غیر متمرکز شخصی است حقیقی یا حقوقی که با در اختیار گذاشتن مواد اولیه و طرح و نقشه طبق قرارداد کتبی از خدمات بافندگان خانگی برای تولید فرش استفاده می نماید.

ادامه مطلب

تصوير ثابت

041-34201135 کانال تلگرام