فرش آموز | فرش و تابلوفرش دستبافت

صادرات فرش

صادرات فرش,فرش دستبافت,فرش همدان,صادرات فرش به آمریکا,

صادرات فرش,فرش دستبافت,فرش همدان,صادرات فرش به آمریکا,

تبليغات بنري
صادرات فرش دستبافت ایران از لبنان به اروپا

صادرات فرش دستبافت ایران از لبنان به اروپا

 

حسین حاج حسن وزیر صنایع لبنان که در راس یک هیات 70 نفره از صاحبان صنایع، بازرگانان و نمایندگان بخش اقتصادی و بانکی آن کشورشنبه شب وارد تهران شده است، با استقبال مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی و مشایعت رییس مرکز ملی فرش ایران از سالن ها و غرفه های نمایشگاه فرش دستباف دیدن کردند.

تصوير ثابت

041-34201135 کانال تلگرام