فرش آموز | فرش و تابلوفرش دستبافت

دستمزد چله کشی

قیمت چله کشی دستی دار قالی تابلو فرش,قیمت چله کشی,دستمزد چله کشی,حساب کردن دستمزد چله کشی,دستمزد چله کشی دار فرش,هزینه چله کشی دار قالی فرش و تابلو فرش,

قیمت چله کشی دار قالی فرش و تابلو فرش چند است؟   در این بخش برای شما قیمت چله کشی را اعلام خواهیم کرد تا اگر دار قالی برای چله کشی داشتید دستمزد چله کشی آن را بدانید .     قیمت چله کشی دستی دار قالی تابلو فرش در هر صد گره  14 هزار تومان میباشد .  یعنی اگر شما یک دار قالی500 گرهی را بخواهید چله کشی کنید  دستمزد آن 70 هزار تومان میشود.      

تبليغات بنري

دانلود آهنگ جدید

تصوير ثابت

041-34201135 کانال تلگرام