فرش آموز | فرش و تابلوفرش دستبافت

بیمه فرش

بیمه فرش,فرش دستبافت,بیمه قالی بافی,

چگونه بیمه قالیبافی شوماین مقاله در مورد نحوه بیمه شدن در بخش فرش و تابلو فرش دستبافت میباشد.خوب بریم سراغ مطلب اصلی .شخصی که میخواهد در بخش فرش دستبافت خودش را بیمه کند باید حتما قالیباف باشد .و در این بخش فعالیت داشته باشد.اشخاص بافنده فرش دستبافت ,بافندگان فرش های محلی  , و بافنندگان تابلو فرش میتوانند خود را بیمه نمایند.مدارک مورد نیاز جهت بیمه شدن کپی و اصل کارت ملی کپی و اصل شناسنامهکپی و اصل کارت قالیبافی3 قطعه عکس رنگی1 - مراجعه به اتحادیه مربوط اولین مرحله باید به اتحادیه مراجعه نمایید.…

تبليغات بنري
چگونه بیمه قالیبافی شوم؟
چگونه بیمه قالیبافی شوم
این مقاله در مورد نحوه بیمه شدن در بخش فرش و تابلو فرش دستبافت میباشد.خوب بریم سراغ مطلب اصلی .
شخصی که میخواهد در بخش فرش دستبافت خودش را بیمه کند باید حتما قالیباف باشد .و در این بخش فعالیت داشته باشد.

تصوير ثابت

تلگرام 041-34201135 کانال تلگرام