فرش آموز | فرش و تابلوفرش دستبافت

اموزش چله کشی فارسی

چله کشی,آموزش چله کشی,فیلم آموزش چله کشی,اموزش چله کشی ترکی,اموزش چله کشی فارسی,جزوات اموزش چله کشی,

چله کشی,آموزش چله کشی,فیلم آموزش چله کشی,اموزش چله کشی ترکی,اموزش چله کشی فارسی,جزوات اموزش چله کشی,

تبليغات بنري
آموزش کامل چله کشی فرش + فیلم آموزش چله کشی

دو عدد نخ  را تهیه نموده که موازی عرض دار به راست رو ها بسته می شوند و به آن نخ ها نخ زه می گویند. اولی را در حدود ۳۰سانتیمتر بالاتر از زیر دار و دومی را با فاصله ۳۰ سانتیمتر بالاتر از آن به طور افقی و موازی عرض دار به راست روها گره می زنیم .طول زهوارها باید بلند تر از عرض دار باشد تا بتوان به راحتی آنها را به راست روها گره زد. البته لازم به ذکر است که در روش چله کشی ترکی به دو نفر نیاز داریم تا چله کشی دقیق و بدون نقص کشیده شود.

تصوير ثابت

041-34201135 کانال تلگرام