قالب و افزونه وردپرس

لیست بها نخ و نقشه و دار چله کشی تابلوفرش گل و گلدان
امروز یکشنبه 07 خرداد 1402 شما در واضح نيوز هستيد | تا اکنون 245 مطلب در سايت منتشر شده است

جديد ترين ها

مشاهده همه
کد خبر 173 پنجشنبه 29 فروردين 1398 - 9:9 4655 0
+ -

لیست بها نخ و نقشه و دار چله کشی تابلوفرش گل و گلدان

لیست بها نخ و نقشه و دار چله کشی تابلوفرش گل و گلدان
لیست بها نخ و نقشه و دار چله کشی تابلوفرش گل و گلدان قیمت روز مصالح و لوازم آماده بافت نخ و نقشه تابلوفرش گل و گلدان برای بافت در منزل و همچنین قیمت دار چله کشی آماده بافت تابلوفرش گل و گلدان با چل

لیست بها نخ و نقشه و دار چله کشی تابلوفرش گل و گلدان


قیمت روز مصالح و لوازم آماده بافت نخ و نقشه تابلوفرش گل و گلدان برای بافت در منزل و همچنین قیمت دار چله کشی آماده بافت تابلوفرش گل و گلدان با چله ابریشم و چله پنبه را در سایت فرش آموز مشاده میکنید

 

    نخ و نقشه های درجه یک با کیفیت اورجینال شرکتی  گل و گلدان

از بزرگترین مرکز تولیدی نخ و نقشه تبریز

کیفیت درجه یک نخ و نقشه  تابلوفرش گل و گلدان

 

 نخ و نقشه تابلوفرش گل و گلدان -کد D - 11لوازم اماده بافت نخ و نقشه تابلوفرش گل و گلدان -کد D - ۱۱

 
 تعداد گره در عرض : ۶۰۰

تعداد رج در طول : ۴۰۰

تعداد رنگ : ۸۲

تعداد ابریشم : ۷قیمت نخ و نقشه آماده مرینوس  : ۶۵۰.۰۰۰  تومان
 
قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم : ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه : ۷۱۰.۰۰۰ تومان
 
قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده  با چله ابريشم : ۱.۲۲۰.۰۰۰ تومان

قيمت نخ و نقشه +دارچله كشي  آماده با چله پنبه : ۸۳۰.۰۰۰ تومان

*

ابعاد به سانتی متر :

۸۴ سانت عرض

۵۶ سانت طول

رجشمار  ۵۰

 

اطلاعات بیشتر و خرید کلیک کنید

 

 


نخ و نقشه گل و گلدان جدید  -کد D10

 گل و گلدان جدید  -کد D۱۰

 *

تعداد گره در عرض :  ۵۳۹

تعداد رج در طول : ۳۷۶

تعداد رنگ : ۱۲۲

تعداد ابریشم : ۶

*

قیمت نخ و نقشه :  ۶۱۰.۰۰۰ تومان
 
قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم : ۱.۰۵۰.۰۰۰ تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :   ۶۶۰.۰۰۰ تومان
 
قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده  با چله ابريشم : ۱.۱۴۰.۰۰۰ تومان

قيمت نخ و نقشه +دارچله كشي  آماده با چله پنبه : ۷۵۰.۰۰۰ تومان

*

ابعاد به سانتی متر :

۷۵ سانت عرض

۵۲ سانت طول

رجشمار  ۵۰

 

اطلاعات بیشتر و خرید کلیک کنید

 


 

نخ و نقشه گل و گلدان جدید -کد D9


 لوازم آماده بافت تابلوفرش گل و گلدان جدید  -کد D۹تعداد گره در عرض :  ۲۷۰

تعداد رج در طول : ۵۱۴

تعداد رنگ : ۷۷

ابریشم : ۲
  *

قیمت نخ و نقشه :  ۳۲۰.۰۰۰ تومان
 
قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم : ۵۸۰.۰۰۰ تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :   ۳۶۰.۰۰۰ تومان
 
قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده  با چله ابريشم : ۶۶۰.۰۰۰ تومان

قيمت نخ و نقشه +دارچله كشي  آماده با چله پنبه : ۴۴۰.۰۰۰ تومان

*
ابعاد به سانتی متر :

۳۷ سانت عرض

۷۱ سانت طول

رجشمار  ۵۰

 

اطلاعات بیشتر و خرید کلیک کنید

 


 

نخ و نقشه گل و گلدان - d8

   گل و گلدان جدید  -کد D۸تعداد گره در عرض :  ۲۹۰

تعداد رج در طول : ۴۶۶

تعداد رنگ : ۸۵

ابریشم : ۶قیمت نخ و نقشه :  ۳۴۵.۰۰۰ تومان
 
قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم : ۶۰۰.۰۰۰ تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :   ۳۹۰.۰۰۰ تومان
 
قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده  با چله ابريشم : ۶۹۰.۰۰۰ تومان

قيمت نخ و نقشه +دارچله كشي  آماده با چله پنبه : ۴۸۰.۰۰۰ تومان

*
ابعاد به سانتی متر :

۴۰ سانت عرض

۶۵ سانت طول

رجشمار  ۵۰

 

اطلاعات بیشتر و خرید کلیک کنید

 


 

 


نام طرح : گل و گلدان کوچک - كد D۷

 *
تعداد گره : ۲۲۰

تعداد رج : ۲۹۰

تعداد رنگ : ۷۲

تعداد رنگ ابريشم : ۵

*

قیمت نخ و نقشه آماده : ۲۶۵.۰۰۰  تومان
 
قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  ۵۴۰.۰۰۰  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  ۳۰۰.۰۰۰  تومان
 
قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : ۶۱۰.۰۰۰ تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  ۳۷۰.۰۰۰  تومان

*

ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

۳۰ سانت عرض

۴۰ سانت ارتفاع

رجشمار ۵۰


اطلاعات بیشتر و خرید کلیک کنید

 


گل و گلدان میز - كد d400

نام طرح :  گل و گلدان روی میز  - کد d۴۰۰

تعداد گره : ۳۰۰

تعداد رج : ۴۰۰

تعداد رنگ : ۷۶

ابریشم : ۵

*

قیمت نخ و نقشه آماده : ۳۳۰.۰۰۰  تومان
 

  قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : ۵۵۰.۰۰۰  تومان

 
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه :  ۳۶۰.۰۰۰  تومان
 

  قیمت نخ و نقشه +  دارچله کشی  آماده با چله ابریشم : ۶۲۰.۰۰۰ تومان
 

قیمت نخ و نقشه +  دارچله کشی  آماده با چله پنبه :  ۴۳۰.۰۰۰ تومان

*

اندازه این مدل به سانت :

۴۲  سانت عرض

۵۶ سانت ارتفاع

رجشمار  ۵۰


اطلاعات بیشتر و خرید کلیک کنید
نخ و نقشه تابلوفرش ,نخ و نقشه تبریز , تابلوفرش گلب و گلدان,

 

 

 لوازم آماده بافت تابلوفرش گل و گلدان  - کد D۴۰۱

*

تعداد گره : ۳۴۳

تعداد رج : ۵۳۰

تعداد رنگ : ۱۰۷

تعداد ابریشم : ۹

*
 
قیمت نخ و نقشه آماده : ۴۹۰.۰۰۰  تومان 

قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : ۹۰۰.۰۰۰  تومان

قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : ۵۵۰.۰۰۰  تومان

قیمت نخ و نقشه +  دارچله کشی  آماده با چله ابریشم :  ۹۹۵.۰۰۰ تومان

قیمت نخ و نقشه +  دارچله کشی  آماده با چله پنبه : ۶۴۵.۰۰۰  تومان

 *

ابعاد به سانتی متر  :

۴۸  سانت عرض

۷۵ سانت ارتفاع


اطلاعات بیشتر و خرید کلیک کنید

 

 


 

 

شاخه گل رز - كد D1
 نام طرح : شاخه گل رز - كد D۱

*

تعداد گره : ۱۴۹

تعداد رج : ۲۰۰

تعداد رنگ : ۲۵

تعداد رنگ ابريشم : ۲

 *

 قیمت نخ و نقشه آماده : ۱۲۰.۰۰۰  تومان
 
قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  ۲۴۰.۰۰۰  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  ۱۵۰.۰۰۰  تومان
 
قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : ۳۰۰.۰۰۰ تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  ۲۱۰.۰۰۰  تومان

*

ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

۲۱ سانت عرض

۲۸ سانت ارتفاع

رجشمار ۵۰

 

 اطلاعات بیشتر و خرید کلیک کنید

 


 

 نخ و نقشه گل و گلدان - كد D141

  لوازم آماده بافت تابلوفرش گل و گلدان - كد D۱۴۱

*

تعداد گره : ۲۸۰

تعداد رج : ۴۶۰

تعداد كل رنگ : ۷۸

تعداد رنگ ابريشم :۹

 *

 قیمت نخ و نقشه آماده : ۳۴۱.۰۰۰ تومان

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  ۶۸۶.۰۰۰ تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  ۴۰۰.۰۰۰  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : ۷۷۵.۰۰۰ تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  ۴۹۰.۰۰۰ تومان

 *

ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

۴۰ سانت عرض

  ۶۴سانت ارتفاع

رجشمار ۵۰


 اطلاعات بیشتر و خرید کلیک کنید
 


ديدگاه خود را بنويسيد

  • ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط تيم مديريت در وب منتشر خواهد شد.
  • پيام هايي که حاوي تهمت يا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پيام هايي که به غير از زبان فارسي يا غير مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]