تبليغات بنري
فرش,تابلو فرش,فرش دستبافت,بافننده فرش دستبافت,سایت فرش آموز,www.farshamoz.ir,
عکسهای یک هنرمند بافنده فرش دستبافت


عکسهای یک هنرمند بافنده فرش دستبافت


عکسهای یک هنرمند بافنده فرش دستبافت


 بافنده فرش دستبافت


عکسهای فرش دستبافت

فرش دستبافت

ارسالی کاربران عزیز از هنرمند بافنده فرش دستبافت . محاسن سفید هنرمند نشان تجربه دراز این عزیز در بافت را نشان میدهد . که با نقشه های سنتی در حال بافت فرش 12 متری میباشد.

تصوير ثابت