تبلیغات بنری
تعداد زیادی تابلو فرش خام لازم دارم جهت بافتن بنده کارفرما در استان کردستان هستم ک تعداد چندصد بافنده دارم شماره تماس ۰۹۱۸۴۵۷۴۲۶۵
تابلوفرش جهت بافت نیازمند هستم در استان کردستان

تعداد زیادی تابلو فرش خام لازم دارم جهت بافتن بنده کارفرما در استان کردستان هستم ک تعداد چندصد بافنده دارم


شماره تماس


۰۹۱۸۴۵۷۴۲۶۵

تصویر ثابت